Sławomir Antonik

Jako mieszkaniec naszego miasta uważnie obserwuję rozwój stolicy. Na przestrzeni lat Warszawa ciągle się zmienia i dzieje się to wyłącznie za sprawą ludzi. To my mieszkańcy związaliśmy z tym miastem swoje życie. Szanujemy historię Warszawy, szanujemy tradycję, ale przede wszystkim chcemy Warszawę zmieniać tak, aby spełniała nasze oczekiwania. Jesteśmy przecież obywatelami Europy. Przyjazna stolica, stolica europejska, przyjazne miasto, przyjazny samorząd, to realne oczekiwania, które należy wypełnić.  Dlatego uważam, że my, mieszkańcy, w wyborach samorządowych musimy dostać możliwie szeroką i realną ofertę programu na najbliższych kilka lat, aby swoją pozycję w Europie kształtować na miarę pełnoprawnego członka struktur europejskich.

Właśnie z tego powodu jako kandydat Bezpartyjnych, zdecydowałem się na start w nadchodzącej kampanii wyborczej na urząd Prezydenta Warszawy. Nie będę składał pustych obietnic, to zupełnie nie w moim stylu. Zawsze kierowałem się dewizą, że lepiej narazić się na krytykę mówiąc prawdę, niż kłamstwem zdobywać poparcie. Tym bardziej, że to właśnie sprawni, bezpartyjni samorządowcy Warszawy zechcieli wybrać jednomyślnie takiego kandydata. Taką drużyną idziemy ku zwycięstwu w wyborach i nie zawiedziemy. Po prostu wiemy jak działają urzędy.

Od dwunastu lat związany jestem z warszawskim samorządem. Pracowałem i pracuję, jako burmistrz dzielnicy Targówek, miejsca dla mnie bardzo szczególnego, tutaj się urodziłem, wychowałem i dorastałem, ale też miejsca bardzo wymagającego, ponieważ Targówek jest dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic. Moje doświadczenia chcę wykorzystać w służbie mieszkańców całego miasta. Pełnienie funkcji burmistrza wbrew opinii wielu osób nie łączy się z przywilejami. Przeciwnie, to praca i odpowiedzialność za finanse, a przekroczenie dyscypliny finansowej grozi odpowiedzialnością karną – i słusznie, ponieważ są to pieniądze publiczne, czyli nas wszystkich. Uczymy się tego wszyscy przy pomocy doskonałego narzędzia obywatelskiego, jakim jest budżet partycypacyjny, które należy rozwijać, dając mieszkańcom możliwość współrządzenia.

Uczciwość to podstawa zaufania. Tego zaufania, czy to w rodzinie czy w pracy, starałem się nigdy nie zawieść. Uczciwości od początku uczyłem moich dwóch dorosłych już synów. Tej uczciwości dzisiaj uczę moje wnuki, trzech fantastycznych chłopaków, dla których jestem dziadkiem.

Jako inżynier, ekonomista i prawnik z wykształcenia wiem, jak wygląda ciężka praca. Nie boję się działania, nie boję się też podejmowania decyzji. W swojej pracy za własne decyzje ponoszę pełną odpowiedzialność.

Jako kandydat na Prezydenta Warszawy chciałbym przekonać Was drodzy Państwo do wybrania własnej drogi podczas wrzucania głosu do urny wyborczej. Nie chcę, aby wyłącznie polityczna propaganda była jedynym argumentem za tym, czy innym kandydatem. Niech o ludziach mówią ich rzeczywiste, realne i konkretne dokonania, nie wyborcze spoty i pięknie obietnice.

Kiedyś, w dawnych czasach popularne było powiedzenie: „nikt ci tyle nie da, ile ja ci obiecam”. Dlatego ja zamiast składać puste obietnice będę robił co jest do zrobienia, a gwarantuję, że wiem, o czym mówię.

Serdecznie pozdrawiam
Sławomir Antonik

Sławomir ANTONIK

Dane personalne

Stan cywilny: żonaty
Narodowość: polska
Wiek: 58 lat
Miejsce urodzenia: Warszawa

Wykształcenie

Politechnika Warszawska

Inżynieria Materiałowa
1979 -1984

Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych „DOSKO” Ministerstwa Gospodarki

Łódź
1996 – 1997

Ukończone studium zarządzania w zakresie zarządzania strategicznego, logistyki, marketingu, controllingu strategicznego i operacyjnego oraz zarządzania jakością i procesem certyfikacji ISO.

W tym samym zakresie dyplom Austriackiej Izby Gospodarczej.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Wydział Prawa – Studia Podyplomowe
Warszawa
2003 – 2004

Akademia Leona Koźmińskiego

Zarządzanie w Administracji Publicznej – Studia Podyplomowe
Warszawa
2009 – 2010

Polska Akademia Nauk – Instytut Nauk Prawnych

Prawo Antykorupcyjne – Studia Podyplomowe
Warszawa
2017 – 2018

Doświadczenie w pracy

Pracę zawodową rozpocząłem w 1984 roku początkowo jako technolog, a następnie jako pracownik naukowy (asystent) w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Pracując przy otrzymywaniu warstw supertwardych na ceramice. W zespole badaliśmy również szczelność instalacji przemysłowych w Petrochemii Płock i Rafinerii Gdańskiej.

Ukończyłem kurs dla inspektorów ochrony radiologicznej najwyższego, trzeciego stopnia.

W 1987 roku rozpocząłem pracę w Kombinacie Przemysłu Narzędziowego „VIS” początkowo jako specjalista, a następnie doradca dyrektora technicznego. W trakcie ponad dwuletniej pracy opracowałem założenia techniczne i program produkcyjny Zakładu Metalurgicznego, który miał zostać utworzony dla potrzeb przemysłu narzędziowego w Polsce. Praca została oceniona wysoko przez profesorów PW i AG-H. Poza tym od 1988 roku kierowałem celem Resortowego Planu Badawczo-Rozwojowego pt. „Metalurgia proszków stali szybkotnących”.

W 1993 roku postanowiłem po raz kolejny zmienić charakter swojej pracy i od 1 stycznia stałem się pracownikiem Instytutu Przedsiębiorczości i jednocześnie pełnomocnikiem Instytutu – Komisarzem w Miejskim Kombinacie Budowlanym „PRAGA”. Działając jako Zarządca Komisaryczny przez pół roku przygotowałem likwidację przedsiębiorstwa, w wyniku której przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane, a wszelkie zobowiązania spłacone.

W 1994 roku zostałem powołany na stanowisko Zarządcy Komisarycznego Stołecznego Przedsiębiorstwa Winiarsko-Spożywczego „WARSOWIN” i podjąłem pracę jako Dyrektor d/s Finansowo-Ekonomicznych Wytwórni Elementów Wielkopłytowych. W 1995 roku rozpocząłem likwidację SPW-S „WARSOWIN” i powołany zostałem na stanowisko Likwidatora Miejskich Pralni i Farbiarni. Po spłaceniu wszelkich zobowiązań zakończyłem w 1996 roku proces likwidacji obu przedsiębiorstw utrzymując miejsca pracy dla około dwustu osób poprzez stosowne zapisy w Akcie Notarialnym Umowie Kupna-Sprzedaży przedsiębiorstwa. Z racji zwiększenia obowiązków oraz pracochłonności czynności likwidacyjnych zostałem zmuszony w 1996 roku do rezygnacji z funkcji Dyrektora w WEW i podjąłem w tym przedsiębiorstwie pracę konsultanta-doradcy ekonomiczno-finansowego przyjmując jednocześnie funkcję Komisarza w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „CORA” w Warszawie.

Dodatkowo po wygraniu konkursu od 24 marca 1997 roku objąłem stanowisko dyrektora naczelnego Warszawskich Zakładów Przemysłu Nieorganicznego „STOCHEM” w Warszawie, a od 1 października 1997 do 28 lutego 2003 roku pełniłem w tym przedsiębiorstwie funkcję Zarządcy kontraktowego po przygotowaniu przedsiębiorstwa do prywatyzacji.

Następnie powołany zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego prowadziłem postępowanie naprawcze w przedsiębiorstwach państwowych pod nazwą Zakład Sprężyn „PZL Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wolskiej 15, Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „STOCHEM” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Strażackiej 89 oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” z siedzibą w Płocku przy ulicy 3-go Maja 16 (umowa wygasła 30 kwietnia 2006 roku). W 2005 roku ukończyłem prywatyzację Zakładu Sprężyn „PZL Warszawa”, a w WZPN „STOCHEM” nadal pełniąc funkcję Zarządcy komisarycznego. Dodatkowo od 1 maja 2006 roku pełniłem funkcję pełnomocnika likwidatora (osoby prawnej) w Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie (zakład budżetowy).

Likwidowałem w 2008 roku Szpital im. Michała Okońskiego SPZOZ w Warszawie

W trakcie pracy przeprowadziłem również jako pełnomocnik ds. prywatyzacji trzy procesy prywatyzacyjne przedsiębiorstw państwowych.

2 sierpnia 2004 roku zostałem wpisany na listę syndyków upadłości przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, a 8 sierpnia 2005 roku również przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. Pięciokrotnie zabezpieczałem, jako tymczasowy nadzorca sądowy majątek dłużnika i dwukrotnie pełniłem funkcję nadzorcy sądowego w podmiotach przygotowujących układ z wierzycielami (Inst-Mat i Plasteam Spółki z o. o.). Byłem syndykiem w postępowaniu Everpharm Spólki z o. o.

Obecnie jestem syndykiem masy upadłości w spółce skarbu państwa Zakładach Elektronicznych WAREL i prowadzę dwa postępowania upadłości konsumenckiej.

Ponadto od 2006 roku pracuję w samorządzie warszawskim w dzielnicy Targówek. W każdych wyborach samorządowych uzyskiwałem mandat radnego dzielnicy i po jego złożeniu obejmowałem funkcję Zastępcy Burmistrza. W kadencji 2010 – 2014 przez dwa lata pełniłem funkcję Burmistrza i w bieżącej kadencji również jestem Burmistrzem.

Zainteresowania

Rozwój prawa gospodarczego, analizy projektów inwestycyjnych (pre- i feasibility study), techniki i sprzęt komputerowy w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, nowe technologie inżynierii materiałowej, optymalizacja procesów i struktur organizacyjnych w gospodarce wolnorynkowej i samorządzie terytorialnym.

Jako hobby: jazda na motocyklach, nartach i snowboardzie, pływanie oraz strzelanie.

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczam, że nigdy nie byłem karany i nie jest przeciwko mnie prowadzone żadne postępowanie karne sądowe ani administracyjne.

0
0