Wilanów

Zamiast partii wybierz sąsiada!

1. DZIECI I MŁODZIEŻ:

– organizacja miejsc opieki dla dzieci w postaci mini żłobków i mini przedszkoli (dzienny opiekun),

– „Nie daj się nudzie”- otwarcie klubów/ świetlic dla dzieci, w których
prowadzone będą nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne i sportowe,

– utworzenie w szkołach oddziałów integracyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych,

– utworzenie placówek pomocy dla dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie i ich rodziców,

– przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom w szkołach.

2. SENIORZY:

– wsparcie centrum aktywizacji i rozwoju dla seniorów,

– zorganizowanie dziennej opieki dla osób starszych i chorych,

– organizowanie wydarzeń międzypokoleniowych,

– stworzenie lokalnych klubów seniora.

3. KOMUNIKACJA:

– większa częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej,

– likwidacja korków poprzez rozbudowę o jeden pas ul. Przyczółkowej, bus-pasy od strony Konstancina – Jeziorny, modernizację skrzyżowania ul. Branickiego/ Vogla/ Przyczółkowej (dodatkowe pasy do skrętów),

– budowa nowej drogi i ścieżki rowerowej łączącej Zawady i Kępę Zawadowską z ul. Przyczółkową przez tzw. łąki powsinkowskie (przedłużenie ul. Pałacowej),

– budowa ul. Czerniakowskiej bis, jako dodatkowy wyjazd z Zawad i Kępy Zawadowskiej, a docelowo jako obwodnicy Wilanowa i Konstancina Jeziorny,

– remont nawierzchni na ścieżce rowerowej z Powsina do Wilanowa (po zakończeniu prac związanych z południową obwodnicą Warszawy).

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA:

– parkingi dla mieszkańców Miasteczka Wilanów,

– ekrany antyhałasowe w Wilanowie przy trasie S-2 (południowa obwodnica Warszawy),

– kanalizacja miejska, szczególnie w Powsinie,

– szkoła podstawowa na Zawadach.

5. PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

uchwalenie brakujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na grunty pod zabudowę).

6. INICJATYWY LOKALNE:

–   wsparcie w tworzeniu rad osiedli i współpraca z nimi,

– informowanie w prasie lokalnej i mediach społecznościowych
o działalności Rady Dzielnicy Wilanów i podejmowanych uchwałach.

7. KULTURA I ROZRYWKA:

– zagospodarowanie tzw. plaży w Wilanowie przy Ratuszu,

– park pod Skarpą Warszawską na granicy z Ursynowem,

– organizacja wydarzeń artystycznych (koncertów, otwartych teatrów,
pokazów plenerowych itd.) przy współpracy m. in. z lokalnymi domami
kultury dla każdej grupy wiekowej.

 

6
0