Wawer

Program wyborczy dla Dzielnicy Wawer

ODPARTYJNIAMY  MIASTO  DLA  MIESZKAŃCÓW

  1. Będziemy wspierać aktywnie uchwalanie planów miejscowych, których brak w Wawrze.
  2. Będziemy wspierać mieszkańców w budowie kanalizacji lokalnej likwidując szamba.
  3. Doprowadzimy do odzyskania nieprawnie zagarniętych terenów stadionu przy ul. Pożarskiego 10 po byłym klubie Sport,. ZWAR przekształcając go w obiekt dzielnicowy do szkolenia młodzieży
  4. Przyspieszymy budowę strategicznej drogi dla Międzylesia ul. Bylicową, Zorzy, Hafciarską, który to ciąg komunikacyjny odciąży Al. Dzieci Polskich i ul. Żegańską.
  5. Przyspieszymy budowę ronda na ul. Korkowej i Kościuszkowców, co znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu i płynność przejazdu.
  6. Doprowadzimy do wybudowania drugiego pasa jezdni ul. Bursztynowej, co usprawni dojazd do Specjalistycznego Szpitala Międzyleskiego, Kościoła i Szkoły Podstawowej.
  7. Zrealizujemy wybudowanie muzeum kolejki wąskotorowej i tramwaju konnego przy ul. Mrówczej, w starym budynku stacyjnym kolejki.
  8. Będziemy walczyć o uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości oraz przywrócenie wykupu mieszkań i innych nieruchomości.

 

1
0