Targówek

 

Program wyborczy dla Dzielnicy Targówek

ODPARTYJNIAMY  MIASTO  DLA  MIESZKAŃCÓW

 Program Komitetu Wyborczego Wyborców „Mieszkańcy Bródna-Targówka-Zacisza”

Od 12 lat uczestniczymy w pracach Rady Dzielnicy Targówek. W tym czasie nasi radni pracowali we wszystkich problemowych komisjach Rady Dzielnicy, a nasi przedstawiciele zasiadali w Zarządzie Dzielnicy, co gwarantowało rozwiązywanie problemów mieszkańców.

Ze swoich obowiązków wywiązujemy się sumiennie. Najważniejsze są dla nas sprawy mieszkańców dzielnicy. Do kolejnych wyborów idziemy z pozytywnym bilansem i dużym doświadczeniem samorządowym.

Podczas kadencji 2018 – 2023 pragniemy rozwiązywać następujące ważne i pilne problemy najbliższego pięciolecia:

 1. Wygospodarowanie większego zasobu mieszkań socjalnych.
 2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
 3. Opracowanie nowych i aktualizowanie istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia, ścisła współpraca z policją i strażą miejską. Kontynuowanie programu „Bezpieczne Osiedle”. Uregulowanie problemu nielegalnych hoteli na
 5. Utworzenie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej przy ul. Siarczanej oraz Centrum Kultury i Edukacji z salą widowiskową, biblioteką publiczną i studiem telewizyjnym w XII Liceum Ogólnokształcącym im. płk. L. Lisa-Kuli.
 6. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Radzymińskiej.
 7. Doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowe.
 8. Budowa obwodnicy śródmiejskiej – równocześnie I i II etapu (do ronda Żaba).
 9. Stworzenie dodatkowych miejsc postojowych na terenie dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem ul. L. Kondratowicza.
 10. Wspieranie inicjatyw i współdziałanie z gminami ościennymi w sprawie budowy naziemnych miejsc postojowych na obrzeżach miasta.
 11. Wspieranie koncepcji budowy II etapu trasy Krasińskiego (od ul. Odrowąża do ul. Jagiellońskiej).
 12. Modernizacja ZUSOK (spalarni odpadów) i inwestycji współtowarzyszących na warunkach gwarantujących mieszkańcom zdrowie i bezpieczeństwo.
 13. Rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym połączenie istniejących; utwardzenie dróg gruntowych, ze szczególnym uwzględnieniem Zacisza i Targówka Przemysłowego.
 14. Współpraca ze wszystkimi społecznymi inicjatorami i organizacjami pozarządowymi.
1
1