Praga Południe

Program wyborczy Bezpartyjnych dla Dzielnicy Praga Południe

ODPARTYJNIAMY  MIASTO  DLA  MIESZKAŃCÓW

I. PRAGA POŁUDNIE ZIELONĄ DZIELNICĄ – LEPIEJ ZADBAMY O NASZE PARKI, SKWERY I OGRODY.

 • Otoczymy szczególną troską Park Skaryszewski, Kamionkowskie Błonia Elekcyjne.
 • Będziemy dbać o tereny zielone poprzez inwestowanie w infrastrukturę zieleni:
  – ochrona drzew przed wycinką,
  – nasadzenia nowej zieleni,
  – ochrona zielonych brzegów Wisły
  – ochrona Rodzinnych Ogrodów Działkowych – otworzymy je dla mieszkańców, uregulujemy ich stan prawny,
  – ochrona terenów zielonych przed zabudową.
 • Zagospodarujemy rezerwat przyrodniczo – historyczny “Olszynki Grochowskiej”:
  edukacja, sport, wypoczynek.

Połączymy Olszynkę Grochowską z Grochowem.

II. WPROWADZIMY PRAGĘ POŁUDNIE W XXI WIEK:

 • Doprowadzimy do tego aby wszystkie budynki miały dostęp do centralnego ogrzewania;
 • Miejska sieć WI FI dla całej dzielnicy;
 • Budowa nowych szkół w dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem osiedli, które takiej infrastruktury nie posiadają, odzyskanie zlikwidowanych szkół.
 • zlikwidujemy drugą zmianą w szkołach.
 • Nowoczesne szkoły zapewniające innowacyjne metody nauki dla wszystkich dzieci.
 • Lepszy dostęp do opieki medycznej:
  zbudujemy nową przychodnię przy ul. Podolskiej.
  – lepiej wykorzystamy placówki istniejące oraz zadbamy o ich modernizację.

III. PRAGA POŁUDNIE PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM – BEZPIECZNA, BEZ BARIER, WYGODNA   DLA PIESZYCH, KIEROWCÓW I ROWERZYSTÓW, LEPIEJ SKOMUNIKOWANA.

 • Rozwiążemy problem przejścia podziemnego pod Rondem Waszyngtona dostosowując do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami.
 • Zadbamy o lepszy monitoring i więcej patroli policji i straży miejskiej.
 • Zlikwidujemy część słupków na chodnikach w celu zapewnienia obsługi dostaw i dojazdu służb ratowniczych.
 • Postawimy więcej ławek w parkach i przy ulicach.
 • Ustawimy więcej koszy na śmieci i psie odchody.
 • Wybudujemy źródełka z wodą dla mieszkańców i zwierząt.
 • Wydzielimy ogrodzone strefy wraz z niezbędną infrastrukturą dla psów, a istniejące
 • Wybudujemy bezpłatne toalety publiczne z obsługą.
 • Zainstalujemy oświetlenia w miejscach niebezpiecznych po zmroku
 • Poprawimy infrastrukturę drogową:
  – równe chodniki,
  – zamontujemy łagodniejsze spowalniacze ruchu na jezdni,
  – zadbamy aby ścieżki rowerowe były bezpieczne.
 • Dopilnujemy, by Obwodnica Śródmiejska nie dzieliła Grochowa, a łączyła,
 • Stworzymy więcej miejsc parkingowych – ekoparkingi.
 • Będziemy podejmować działania broniące mieszkańców przed hałasem.

Będziemy rozwijać sieć komunikacji miejskiej w oparciu o konsultacje społeczne.

IV. DOBRZE ZAPLANUJEMY DALSZY ROZWÓJ NASZEJ DZIELNICY.

 • Uporządkujemy sprawy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy realnym udziale mieszkańców.
 • Lepiej wykorzystamy potencjał Dworca Wschodniego – uporządkujemy otoczenie wokół dworca, aby powstały nowe miejsca pracy, aby budynek Artystyczna Skaryszewska przy u. Lubelskiej 30/32 zachęcał wyglądem do odwiedzania pracowni artystów.
 • Doprowadzimy do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości miejskich i spółdzielczych.

Skrócimy kolejkę osób oczekujących na mieszkania

V. PRZYWRÓCIMY DAWNĄ ŚWIETNOŚĆ ZANIEDBANYM OBIEKTOM SPORTOWYM – BASENY NAD WISŁĄ, HALĘ I TOR KOLARSKI ,,ORZEŁ”).

VI. WYKORZYSTAMY LEPIEJ POTENCJAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 • Będziemy realizować zadania samorządu w ścisłej współpracy z mieszkańcami:- Zwiększymy rolę rad osiedli jako jednostek pomocniczych rady dzielnicy, oraz konsultacji społecznych.
  – Skuteczniej skorzystamy z potencjału Rady Seniorów
  – Zadbamy o to, aby wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami były uwzględniane przy planowaniu inwestycji dzielnicowych.
 • Stworzymy inkubatory przedsiębiorczości (na wzór dawnych spółdzielni rzemieślniczych) nakierowane na grupy, dla których założenie własnego biznesu jest szczególnie trudne (osoby wykluczone zawodowo ze względu na wiek, niepełnosprawność, czy status społeczny).
 • Kultura i sport zbliżają i integrują:
  będziemy tworzyć nowe przestrzenie twórcze współpracując z dzielnicowymi instytucjami kultury i oświaty.
  – Udostępnimy w przestrzeni publicznej więcej miejsc na inicjatywy artystyczne.
  – Zwrócimy mieszkańcom ważne z punktu widzenia sztuki i kultury miejsca na mapie dzielnicy np.:
  – przekażemy Rogatki Grochowskie na działalność artystyczną,
  – stworzymy otwartą galerię w Parku Skaryszewskim.
  – Poprawimy dostęp do informacji o lokalnych wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych za pomocą komunikacji wizualnej np. ekrany informacyjne w centralnych miejscach dzielnicy .
  – Zadbamy o preferencyjne warunki dla lokalnych biznesów i przedsięwzięć o potencjale artystycznym.
  – Stworzymy program kulturalno – społeczny mający na celu aktywizację osób starszych, samotnych, z niepełnosprawnością
  – Udostępnimy dzielnicowe instytucje kultury dla szerszej promocji artystów z Pragi Południe.
  – Zadbamy o lepszy standard i utrzymanie klubów sportowych, boisk, sal gimnastycznych, siłowni plenerowych itp.
 • Stworzymy więcej „Domów Sąsiedzkich” i miejsc aktywności lokalnej, będziemy wspierać organizacje pozarządowe.
 • Będziemy wspierać organizacje pozarządowe w ich projektach społecznych i kulturalnych, które będą chciały utworzyć świetlice prowadzące zajęcia międzypokoleniowe.
 • Zwiększymy współpracę z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem zawodowym i społecznym.
 • Stworzymy dzielnicowy program przeciwdziałania bezdomności, wspierania bezdomnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym.

Przedstawiony powyżej program, został opracowany przez mieszkańców Pragi Południe, którzy najlepiej znają swoje potrzeby. Realizacja zadań zawartych w programie spowoduje, że nasza dzielnica stanie się dzielnicą przyjazną dla wszystkich jej mieszkańców.

Przyłączcie się do nas!

 

 

 

3
1