Ochota

 Program wyborczy dla Dzielnicy Ochota

ODPARTYJNIAMY  MIASTO  DLA  MIESZKAŃCÓW

Proponujemy w szczególności:

 1. Wykreślenie na Ochocie trasy NS z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
 2. Teren przy szpitalu na ulicy Barskiej przeznaczyć w mpzp na zielony skwer miejski.
 3. Realizację skweru miejskiego na terenie wojskowym na tyłach nieruchomości przy ul. Bitwy Warszawskiej 12.
 4. Realizację zielonego skweru miejskiego w miejscu tymczasowego targowiska przy ul. Majewskiego.
 5. Budowę tranzytowego tunelu pod ul. Grójecką w ciągu ul. Wawelskiej od ul. Żwirki i Wigury do Białobrzeskiej z zachowaniem ruchu lokalnego.
 6. Przebudowę Placu Zawiszy, w tym uruchomienie drugiej nitki Al. Jerozolimskich.
 7. Parkingi dla mieszkańców Ochoty.
 8. Rewaloryzację Placu Narutowicza.
 9. Zarządzanie podwórkami przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
 10. Sieć miejskich toalet publicznych w lokalach użytkowych.
 11. Godziny pracy urzędu przyjazne dla petenta.
 12. Większy kontakt z mieszkańcami przez informacje na tablicach i współpracę z prasą lokalną.
 13. Utrzymanie i modernizację bazaru Banacha – zwiększenie powierzchni zieleniaka.
 14. Rozwój usług oświaty i kultury, szczególnie na osiedlu Park Szczęśliwicki (mini przedszkola, świetlice, punkty biblioteczne).
 15. Edukację historyczną i obywatelską.
 16. Budowanie społeczności lokalnych przez Rady Osiedli i ich upodmiotowienie.
 17. Nowoczesny kompleks sportowy na Skrze oraz boisko piłkarskie na terenie byłego Technikum Kolejowego.
 18. Pomoc słabym i potrzebującym w różnych formach, w tym kształtowanie właściwych postaw społecznych, w tym przez akcje charytatywne.
0
0