Mokotów

 Program wyborczy dla Dzielnicy Mokotów

ODPARTYJNIAMY  MIASTO  DLA  MIESZKAŃCÓW

Proponujemy w szczególności:

 1. Umożliwienie zagospodarowania terenów Łuku Siekierkowskiego poprzez budowę infrastruktury technicznej i drogowej.
 2. Budowę dzielnicowego ratusza.
 3. Inspirowanie powstania rad osiedli jako jednostek pomocniczych samorządu dzielnicy, przyznanie im szerszych, nie fasadowych kompetencji.
 4. Transmisje on-line z obrad Rady Dzielnicy Mokotów.
 5. Ogłoszenia publiczne, w tym prasowe o pracach Rady Dzielnicy i jej komisji.
 6. Budowę przedłużenia ul. Woronicza.
 7. Budowę amfiteatru w parku Arkadia.
 8. Parking wielopoziomowy przy ul. Orzyckiej róg ul. Gintrowskiego.
 9. Przebudowę ul. Bokserskiej.
 10. Remont chodników w całej dzielnicy.
 11. Miejsca sprzedaży warzyw i owoców – stałe i drożne.
 12. Remont ul. Niedźwiedzia.
 13. Doprowadzenie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Augustówki.
 14. Regulacje stanów własności, szczególnie na Siekierkach.

To wynika z programu ogólno miejskiego.

Pozostałe elementy programu przygotowują mieszkańcy poszczególnych osiedli Mokotowa.

0
1