Bemowo

Program wyborczy dla Dzielnicy Bemowo

ODPARTYJNIAMY  MIASTO  DLA  MIESZKAŃCÓW

 Drogi

Bemowo to dzielnica, w której wciąż mamy do czynienia ze zmianami i udogodnieniami, jeśli chodzi o sieć dróg to do przebudowy należy zaliczyć: Wyki, Legendy, Marynin, Piastów Śląskich, Obrońców Tobruku, Sosnowiecką, Świętochowskiego i Księcia Bolesława.

Zasadniczo poprawi to komunikację na Bemowie.

Oświata

Budowa nowych osiedli na Chrzanowie zmusza nas do budowy nowych placówek oświatowych  przedszkoli i żłobków na tym terenie. Należy się  starać motywować deweloperów budujących nowe budynki na Chrzanowie do realizowania  tego typu obiekty – poprawiając komfort życia nowych mieszkańców.  Należy unikać rozbudowy istniejących budynków oświatowych  ponieważ zakłóca to cały system infrastrukturalny istniejących starych osiedli co wzbudza niepokój wśród mieszkańców..

Infrastruktura towarzysząca

Dalsza rewitalizacja Parku Górczewska, który w pełni nie jest zagospodarowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak do tej pory nie podjęto działań zlikwidowania przebiegającej przez niego linii wysokiego napięcia. Powstał już amfiteatr, jednak należy zlikwidować słupy wysokiego napięcia -2x 110 KV , aby kontynuować dalsze zagospodarowanie parku zgodnie z projektem.

Budowa nowego ekologicznego parku dla Jelonek Południowych, przy ul. Anieli Krzywoń w swoim charakterze zupełnie inny od Parku Górczewska. Winien zachować naturalny charakter przyrodniczy.

Budowa nowych parków na Chrzanowie. Rozbudowa tego miejsca o nowe osiedla mieszkaniowe, wymusza budowę tego typu obiekty na tym terenie.

 Metro na Bemowie

Metro na Bemowo powinno być wybudowane przed 2023 rokiem. Powstaną nowe stacje oraz Stacja Techniczno-Postojowa (STP) na obszarze Karolin – Mory. Przebieg linii metra zdynamizuje rozwój dzielnicy, zmieni cały układ  infrastruktury na obszarze Chrzanowa.

 

 

0
0