Wstęp

Szanowni Państwo,
Przed nami nowe wybory samorządowe.

W ciągu tego czasu zmieniła się Polska, zmieniły się nasze małe, samorządowe Ojczyzny.

W tym czasie również Warszawa znacząco się rozwinęła, choć dalej stoi przed kolejnymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą XXI wiek i bycie Stolicą jednego z większych krajów Unii Europejskiej oraz jakie niosą przede wszystkim oczekiwania mieszkańców Warszawy.

Do dalszego znaczącego rozwoju Warszawy potrzebne nowe pomysły – systemowe i programowe, a nie fajerwerki wyborcze.

Potrzebne są działania innowacyjne i nowe technologie.

Należy dla rozwoju w szerszym zakresie wykorzystywać możliwości prawne.

Naszym hasłem jest Lepiej i Taniej, bo Mądrze!

Założenia podstawowe:

Pierwszą zasadą funkcjonowania samorządu powinno być, że jedni nie mogą żyć kosztem drugich, a zatem należy ograniczyć rozdawnictwo do sytuacji społecznie niezbędnych.

Drugą zasadą winno być wariantowe badanie sposobów rozwiązania problemu w kontekście efektu ekonomicznego i społecznego.

Trzecią, że w kosztach przedsięwzięć gminnych, choć w części powinni partycypować również ci, którzy z nich korzystają.

Czwartą, winna być kompleksowość i kompatybilność działania.

Piątą, że przy ograniczonych środkach finansowych należy najpierw rozwiązać nawarstwione problemy nim zacznie się realizować nowe przedsięwzięcia trzeba dokończyć stare np. odkorkować zatory w komunikacji, bo droga, która kończy się ślepo nie spełnia swojego zadania. Przykładem ul. Wawelska blokująca Trasę Łazienkowską.

Szóstą nie uważać dotychczasowych koncepcji za święte, bo życie często wymaga weryfikacji wielu założeń z uwagi na postęp i zjawiska społeczne.

Siódmą, wszystkich należy aktywizować i umożliwiać im działanie oraz jak najmniej przeszkadzać według maksymy „dawać wędkę, a nie rybę”.

Ósmą, stosować zasadę partycypacji społecznej przy rozstrzygnięciach spraw ważkich dla miasta/ dzielnicy.

Dziewiątą, być transparentnym w działaniu.

Pozwólcie Państwo, że zaprezentujemy realizację następujących 10-ciu zadań priorytetowych.

7
1