Sport i rekreacja oraz kultura i wychowanie młodzieży

Nasze hasło to Młodzież jest nasza przyszłością.

  • Trzeba w większej skali sfinansować pozaszkolne zajęcia sportowe, a w szczególności dotować w większej skali kluby sportowe oraz zwiększyć stypendia dla wybitnych sportowców i trenerów.
  • Nie zabierać stypendium miejskiego, jeśli zawodnik, czy trener otrzymuje inne stypendium sportowe.
  • Należy uprościć procedury wypłaty stypendiów.
  • Potrzeba udostępnić szkolne tereny i obiekty sportowe dla ogółu obywateli przez większy odpis z opłat na rzecz szkół by je tym zainteresować. Majątek niewykorzystany o wartości setek milionów złotych leży i czeka na ludzi.
  • Konieczne jest obniżenie stawek opłat za użytkowanie wieczyste od obiektów sportu i podatków od nieruchomości oraz czynszów dla obiektów sportu, kultury i zdrowia.
  • Za kompromitację władz Warszawy uważamy planowane w 2018 r. wydatki na przejęty stadion SKRY w skali 5 tys. zł. A obiecywano nowy stadion.
  • Miasto dawno obiecało też modernizację stadionu Polonii Warszawa, a na dziś chce przeznaczyć jedynie 200 tys. zł na koncepcje.
  • Należy szczególnie popierać dopiero startujących młodych twórców kultury i udostępniać dla nich lokale miejskie na wystawy i przedstawienia oraz wprowadzić dofinansowanie na materiały twórcze pod hasłem „Galeria i Scena Młodych”.
  • Proponujemy wynajmowanie scen teatralnych prywatnym teatrom i występy teatrów publicznych z całej Polski za niską opłatą.
  • Radykalnie obniżymy opłaty miejskie za zajęcie terenu drogi na działania z zakresu kultury, sportu i zdrowia. 

Szczegóły w artykułach programowych

2
0