Nim zaczniemy mówić o wydatkach, powiemy jak zwiększymy dochody

 • Doprowadzimy do zmniejszenia podatku „janosikowego” o 200-300 mln zł płacone do budżetu państwa, zmieniając część jednostek budżetowych w zakłady budżetowe. Wtedy obniży się wolumen dochodów budżetu miasta, od którego liczy się janosikowe, bo budżetów zakładów komunalnych do budżetu miasta się nie wlicza. Dziś janosikowe wynosi 980 mln zł.
 • Dokończymy niewykonaną komunalizację ok. 40 tys. działek miejskich i część z nich zagospodarujemy lub przeznaczymy do sprzedaży lub dzierżawy.

Wzrosną też wtedy opłaty za użytkowanie wieczyste oraz podatki od nieruchomości i inne pośrednie po zagospodarowaniu tych gruntów. Dochód w przeciągu 10 ok. 400-500 mln zł.

 • Obniżymy czynsze w lokalach użytkowych stanowiących pustostany, bo założono dotychczas za wysokie ceny wywoławcze na przetargach, więc stoją puste. To da dochód do budżetu.
 • Obniżymy też stawki dzierżawy za tereny niezagospodarowane i leżące odłogiem by je zagospodarować i uzyskać dochody.
 • Wspólnotom mieszkaniowym sprzedamy podwórka z dużą bonifikatą by pozbyć się kosztów ich sprzątania o ok. 5-10 mln zł rocznie i uzyskać dochód za sprzedaż oraz podatek od nieruchomości.
 • Będziemy wyrażać zgody na odpłatne zmiany funkcji w umowach użytkowania wieczystego oraz na zamiany użytkowania wieczystego we własność oraz na służebności.

Dochód ok. 50-100 mln zł rocznie.

Wzrosną z tego tytułu też podatki związane z uruchomieniem na tych gruntach inwestycji.

 • Sprywatyzujemy znakomitą część spółek gminnych, które nie wykonują zadań publicznych, co da ok. 50-100 mln zł. Dziś dywidendy ze wszystkich spółek wynoszą tylko 1,9 mln zł.
 • Poprawimy ściągalność czynszów. Dziś wierzytelności wynoszą 700 mln zł.
 • Wprowadzimy egzekucję obowiązku alimentacyjnego dzieci wobec porzuconych rodziców będących w domach opieki, finansowych przez Miasto (miesięczny koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł).
 • Uszczelnimy system opłat za parkowanie, bo można go obejść.
 • Zwiększymy ściągalność podatków od nieruchomości, co da 50-100 mln zł rocznie.
 • Zmienimy system opłat za śmieci na mniej skomplikowany dla obywateli.
 • Podniesiemy opłaty za reklamy w drogach, co da ok. 50 mln zł rocznie.

A przede wszystkim wprowadzimy nowe, oszczędne i innowacyjne systemy realizacji zadań publicznych. To da łącznie ok. 1 mld złotych rocznie na nowe niezbędne zadania proponowane przez Bezpartyjnych Samorządowców.

6
3