Nasze priorytety kierunków rozwoju Warszawy

  • Doprowadzenie do umożliwienia inwestorom zagospodarowania Placu Defilad przez budowę infrastruktury miejskiej i wykup roszczeń, a potem sprzedaż miejskich terenów.

Nie wykluczamy też wspólnych przedsięwzięć PPP.

  • Umożliwienie zagospodarowania Siekierek, bo to najbliższy centrum miasta teren budowlany.

Trzeba jednak wybudować tam infrastrukturę i warto wzmocnić wały wiślane membraną przeciw powodziową.

  • Przygotowanie planów zagospodarowania i infrastruktury w celu umożliwienia zabudowy terenów po likwidacji lotniska Chopina.
  • Rozważenie lokalizacji na Pradze instytucji publicznych istotnej rangi by zmienić charakter Pragi na wielkomiejski.

Należy promować takie przedsięwzięcia jak Koneser np. tzw. Blaszankę” 

Należy aktywować Pragę w tym przez wdrożenie programu rewitalizacji.

  • Oczywiście należy dokończyć budowę II linii metra i rozważyć budowę III linii metra.
  • Należy pamiętać o lepszym skomunikowaniu Białołęki z Centrum.

Należy wypracować i poddać publicznej dyskusji projekt przedłużenia II linii tunelem w kierunku ul. Mehoffera lub połączenia II linii metra z tzw. Zieloną Białołęką szybkim tramwajem oraz innymi środkami komunikacji.

  • Sprywatyzujemy te przedsiębiorstwa i spółki miejskie, które nie wykonują zadań publicznych, bo nie przynoszą żadnych dochodów – są źle zarządzane i przejadają majątek oraz stanowią synekury dla polityków z partii rządzących. My jesteśmy bezpartyjni.
  • Doprowadzenie do jak najszybszego pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego Warszawy.
  • Wprowadzenie obowiązku wykładania koncepcji i miejscowych planów zagospodarowania do dyskusji społecznej przed ich wysłaniem do uzgodnień.
  • Wprowadzenie zasady audytowania projektów planów pod względem zgodności z prawem przez podmioty zewnętrzne, bo jest zbyt dużo planów uchylanych przez wojewodę z tego powodu.
4
1