W zakresie gospodarki mieszkaniowej proponujemy

 • Przy wyliczeniu dochodu celem przyznania obniżki czynszu dla osób o niskich dochodach nie będziemy wliczać do dochodu dodatków zasiłków pielęgnacyjnych.
 • Wprowadzimy zróżnicowanie czynszu dla lokali socjalnych, tak jak dla innych lokali tj. uwzględniających wyposażenie lokalu i jego lokalizację.
 • Wprowadzimy obniżki czynszu dla lokalu mieszkalnego będącego jednocześnie pracownią twórczą na zasadach, jak dla innych lokali.
 • Wprowadzimy umorzenie tej części zaległości czynszowych dla osób, które były uprawnione do ulgi w czynszu, ale z niej nie skorzystały.
 • Wprowadzimy dłuższe okresy spłaty rat zaległości czynszowych by były realne i nie powodowały spirali zadłużenia.
 • Wprowadzimy 6 miesięczną kontrolę obniżek czynszów celem weryfikacji dochodów/ uprawnień do obniżki.
 • Umożliwimy odpracowanie zaległości czynszowych, szczególnie osobom bez pracy.
 • Podniesiemy czynsze osobom zamożnym.
 • Pierwszeństwo w najmie dla wyrzuconych z kamienic zreprywatyzowanych albo pomoc w pokryciu różnicy w koszcie czynszu komunalnego i rynkowego.
 • Zamiast budowy budynków komunalnych wprowadzimy w większej skali dopłaty do czynszów w budynkach prywatnych dla osób uprawnionych ustawowo do takiej pomocy.
 • Zwiększymy skalę remontów pustostanów ok. 5 tys. w budynkach komunalnych. Jest ich tyle, ile oczekujących na mieszkania, więc nie trzeba budować dużej ilości nowych lokali komunalnych.
 • Stworzymy pulę mieszkań do przesiedleń czasowych na okres remontów całych budynków.
 • Widzimy potrzebę budowy lokali socjalnych, noclegowni, ogrzewalni
 • Sprzedaż mieszkań komunalnych z rozsądną bonifikatą indywidualną zależną od czasu zamieszkiwania dla osób uprawnionych i ich zamożności /szczegóły w artykułach programowych /.
 • Dokonamy przeglądu pustostanów, w tym do remontu i wytypujemy do sprzedaży te lokale, za które można otrzymać dobrą cenę z uwagi na lokalizację. Za te środki wyremontujemy pozostałe lokale.

Nie będziemy przeznaczać pod domy komunalne nieruchomości w dobrych cenowo lokalizacjach, które można byłoby korzystnie sprzedać by mieć środki na remonty.

 • Odstąpimy od konkursów na najem dużych lokali mieszkalnych po obniżonej (nierynkowej) cenie czynszu.
 • Będziemy sprzedawać lokale w budynkach, gdzie gmina ma mały udział np. do 25%
 • Obniżenie czynszu dla osób, które same wyremontują lokale, w tym z użyciem materiałów dostarczonych przez miasto. Są ludzie, którzy mają ręce do pracy, ale nie mają środków na materiały.
 • Ulgi w czynszu w przypadku zamiany dużych lokali na mniejsze.
 • Waloryzacja wysokości czynszów komunalnych za mieszkania, zgodnie z przepisami.

Urealnimy stawki czynszów, zgodnie z ustawą, bo Pani Prezydent nie waloryzowała stawek czynszu od 2014 roku, czym naraziła Miasto na wiele milionów złotych strat i naruszyła uchwałę Rady m. st. Warszawy o stosunkach czynszu z 13.XII.2012 r.

 • Organizacja mieszkań socjalnych dla osób eksmitowanych i na potrzeby przesiedleń czasowych, szczególnie z zasobów spółdzielczych oraz pokrycie kosztów czynszów za mieszkania eksmitowane.

 

Szczegóły w artykułach programowych

4
0