Inne ważne inicjatywy

 • Obniżymy opłaty za odholowywanie pojazdów. Dziś jest to 50% powyżej cen rynkowych.
 • Podniesiemy wydatki na sporządzanie planów miejscowych z 4,2 na 8 mln złotych rocznie i poprawimy organizację i jakość ich sporządzania.
 • Sprzedamy wierzytelności czynszowe od osób prawnych.
 • Postawimy pawilony socjalne w parkach zamiast pawilonów z głośną muzyką.
 • Obniżymy lub zrezygnujemy z opłat za nadwieszenie ociepleniem budynku nad pas drogowy lub działkę miejską (termomodernizacja).
 • Zwolnimy z zajęcia pasa drogowego pod niewielką reklamę/ szyld przyległej usługi np. gastronomicznej w zamian za założenie i utrzymanie zieleni w pasie drogowym lub remont tego pasa drogowego.
 • Wesprzemy finansowo Powiatowy Nadzór Budowlany, bo chcemy by zniknęły samowole budowlane, w tym dzikie reklamy.
 • Ograniczymy ilość lokali wpisanych do ewidencji zabytków oraz obniżymy podatki i opłaty od tych nieruchomości.
 • Przekształcimy niektóre ogródki działkowe w parki (za zgodą działkowców i stosowną rekompensatą za rośliny i naniesienia oraz przez ich powiększenie).
  A ogródki działkowe przeniesiemy na obrzeża miasta tam, gdzie będzie dobry dojazd dla Warszawiaków np. na Łąki Powsińskie, Zielony Ursynów itp.
 • Zrealizujemy halę widowiskową i stadion lekko atletyczny w systemie PPP. Budżetu miasta na takie budowy nie stać.
 • Proponujemy sondaż i/lub referendum dot. rozebrania PKiN, bo na dziś to skarbonka bez dna, która generuje wysokie koszty remontów i utrzymania, a małe dochody. Bilans generalnie jest ujemny.

Mamy również inne pomysły, o których będziemy mówić w czasie kampanii, przedstawiając ich uzasadnienie społeczne i ekonomiczne.

4
0