Uzupełnienie programu dla Mazowsza

Uzupełnienie programu wyborczego w zakresie działania Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 1. Spowodować wpływ samorządu na mapę usług medycznych NFZ.
 2. Wsparcie kredytobiorców w spłacie kredytów anty smogowych przez pomoc w spłacie 50% odsetek i poprzez premie termo modernizacyjne (wsparcie spłaty ostatnich rat kredytu).
 3. Wzrost stypendiów dla szczególnie zdolnej młodzieży.
 4. Wzrost aktywności samorządu województwa mazowieckiego w pracach związanych z małą retencją oraz ochroną przeciw powodziową.
 5. Zwiększenie środków na wyceny szkód w uprawach rolnych wywołanych przez zwierzynę łowną.
 6. Wsparcie komunikacji autobusowej na Mazowszu, bo są obszary – białe plamy, gdzie komunikacja nie funkcjonuje, w tym system komunikacji metropolitalnej.
 7. Dokończenie budowy szybkiego Internetu.
 8. Wyasygnować środki na monitorowanie składowisk odpadów, bo dziś budżet nie przewiduje takiego zadania, mimo takiej potrzeby, co wykazały ostatnie zdarzenia.
 9. Zwiększyć środki na aktywizację zawodową. Obecnie są bardzo niskie ok. 10 mln przy koszcie utrzymania urzędu pracy obsługującego to zadanie ok. 22 mln zł.
 10. 10.Zwiększyć środki na ratownictwo medyczne. Obecnie tylko 6,8 mln zł.
 11. 11.Zwiększyć wydatki na:

– przeciwdziałanie narkomanii (obecnie 100 tys. zł),

– przeciwdziałanie alkoholizmowi (obecnie 300 tys. zł),

– leczenie niepłodności (obecnie 99 tys. zł).

 1. 12.Warto zwiększyć środki na promocje turystyki. Obecnie tylko ok. 500 tys. zł.
 2. 13.Ustawowego rozwiązania wymaga procedura uzyskiwania pozwoleń Marszałka na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w procedurach sporządzania planów miejscowych.
 3. 14.Ograniczyć środki na instytut medycyny pracy. Obecnie aż 15 mln zł albo przekazać go wojewodzie. To nie powinno być zadanie samorządu.
 4. 15.Zadziwiają bardzo małe kwoty na inwestycje w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wydatkowanie części środków budzi wątpliwości co do racjonalności.

Analizując budżet odnosi się wrażenie, że niektóre zadania mimo, że istotne są realizowane w tak skromnym wymiarze środków finansowych (po 3,5-10 tys. zł), że zakres tych prac budzi daleko idące wątpliwości, co do ich potrzeby i jakości.

Wydaje się, że to prace, które jedynie mają wykazać potrzebę (uzasadnienie) utrzymywania stanowisk urzędniczych do ich obsługi, co jest kosztem wielokrotnie większym niż te zadania. Wydaje się więc, że można niektóre wydziały połączyć, a zbędne etaty zlikwidować i wygospodarować środki na rzeczywiste potrzeby. 

0
0