Kodeks zasad działania Bezpartyjnych Samorządowców

 1. Nie składać fałszywych, bo nierealnych zobowiązań.
 2. Nie stosować rozdawnictwa wyborczego. Populizm szkodzi krajowi.
 3. Nie zadłużać samorządu dla następnych pokoleń, bo jedni nie mogą żyć kosztem drugich.
 4. Myśleć o naszych następcach, oni są naszą nadzieją.
 5. Pomagać naprawdę potrzebującym, szczególnie pokrzywdzonym przez los.
 6. Promować wybitnie zdolnych i pracowitych oraz umożliwiać im rozwój, bo to się nam opłaci.
 7. Stosować rozwiązania innowacyjne, tak by zrobić coś lepiej i taniej, bo mądrzej.
 8. Konsultować decyzje, bo to się przydaje i jest twórcze.
 9. Krytykować konstruktywnie i rozmawiać z szacunkiem, w tym z przeciwnikiem politycznym. Rozmowa jest twórcza.
 10. Informować rzetelnie. Edukować i wyjaśniać.
 11. Mówić prawdę nawet, jeśli jest niepopularna.
 12. Nie uważać się za najmądrzejszych, gdy się zdobyło władzę.
 13. Stosować nowatroskie pomysły programowe, systemowe i organizacyjne, a nie kiełbasę wyborczą.
 14. Dla rozwoju w szerszym zakresie wykorzystywać możliwości prawne, szczególnie nowe.
 15. W kosztach przedsięwzięć publicznych powinni też partycypować ci, którzy z nich korzystają.
 16. Być otwartym na nowe rozwiązania i alternatywy i nie uważać dotychczasowych rozwiązań za jedyne możliwe.
 17. Działać transparentnie.
 18. Nie stosować zasady, że „lud głupi, więc kit kupi”.
 19. Traktować mandat radnego jak służbę, a nie synekurę.
 20. Polityka w samorządzie nie może być wyścigiem po władzę.

Powyższe przesłanie dotyczy całej Polski.

0
0