Konferencja: Potrzebna nowa polityka wobec nieruchomości dekretowych

Pod takim hasłem odbyła się dzisiaj (06.09.2018 r.) konferencja prasowa kandydata na Prezydenta Warszawy Bezpartyjnych Samorządowców Sławomira Antonika.

Stwierdził on, że potrzebna jest duża ustawa reprywatyzacyjna i nie ma, na co czekać, bo politycy mogą jej nie uchwalić!

Przy jej braku należy stosować następujące zasady:

  1. Nieoddawanie nieruchomości z lokatorami, a jak tak zdecyduje sąd, to należy lokatorom zapewnić mieszkania i pokryć koszty przeprowadzki oraz innych niedogodności.
  2. Wypłacanie odszkodowań według wyceny ich wartości i stanu na dzień wywłaszczenia w 1946 r. (dekretu) z uwzględnieniem waloryzacji, a nie według stanu obecnego, bo to byłyby nieuprawnione prezenty.
  3. Wypłacenie odszkodowań w formie oprocentowanych obligacji 10-20 letnich.
  4. Potrącenie z wyceny nieruchomości przedwojennych obciążeń hipotecznych z Banków Państwowych i Komunalnych (Warszawskiego).
  5. Nieoddawanie nieruchomości odbudowanych przez miasto.
  6. Pomoc obywatelom polskim w dochodzeniu odszkodowań za zburzenie ich budynków przez Niemców oraz przez władze komunistyczne.

W istocie powyższe zasady wynikają z dekretu Bieruta, który jest nadal ważny.

  • Żeby dekret wykonać rząd powinien wydać rozporządzenia o zasadach wyceny i odliczeń hipotek. Taka delegacja dla rządu jest w dekrecie.
  • Właściciele nieruchomości powinni dochodzić odszkodowań za straty wojenne od sprawcy. Trzeba im w tym pomóc. Tak jest czynione w Europie.

Powołamy fundację, która udzieli im wsparcia merytorycznego i finansowego w dochodzeniu roszczeń. Nie będziemy czekać na działania dyplomatów i polityków. Zrobimy to sami!

1
0