Konferencja: pakiet dla seniora

Podczas konferencji 26 września Sławomir Antonik zaprezentował tzw. pakiet dla seniora. Poniżej szczegóły:

Pakiet dla Seniora

 1. Chcielibyśmy zwiększyć ilość opiekunów dla osób starszych, ale są problemy z personelem. Mamy więc inny pomysł.
  – Podniesiemy wysokość zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych ponad kwoty płacone z budżetu państwa osobom, które je dostają, bo nie pracują, bo muszą opiekować się w domu osobami z rodziny wymagającymi pomocy. Jest to bowiem rozwiązanie pro rodzinne i tańsze niż utrzymywanie osób w domu opieki, w których brakuje miejsc. Sprawa jest pilna.
  Mamy paradoks – domy opieki są bardzo drogie, są finansowane przez budżet państwa, z tym, że miasto dopłaca do różnicy między subwencją SP, a realnymi kosztami i ponadto pokrywa koszty ich budowy. Ta dopłata jest duża i lepiej byłoby ją i subwencję przeznaczyć na większy zasiłek. Wszyscy by skorzystali.
  Będziemy też wnioskować do sejmu by opiekunowie mogli podejmować prace zawodową realizowaną w domu. Nie ma powodu by pozbawiać opiekunów jakiejkolwiek możliwości pracy i jednocześnie skazywać na ubóstwo, bo sam zasiłek jest niski. To jest absurd.
 2. Zorganizujemy domy dziennej opieki okazjonalnej by w tym czasie można było coś załatwić zostawiając starszą pod opieką na kilka godzin. Dziś takich nie ma, a jest to problem.
 3. Zwiększymy ilość „domów” dziennego pobytu.
  Obecnie jest tylko 21. W kilku dzielnicach ich nie ma wcale (Białołęka, Wilanów, Wawer).
  Zorganizujemy je w różnej formie. Szczególnie małe lokale – blisko miejsca zamieszkania.
  Kupimy lub wynajmiemy w tym celu lokale albo będzie można przeznaczyć lokale własne. Nie mamy czasu by czekać na budowę domów.
 4. Rozważymy zwiększenie ilości klubów seniora, zależnie od potrzeb lokalnych, bo obecnie jest tylko ok. 60 klubów, a seniorów kilkadziesiąt tysięcy.
 5. Zorganizujemy nowe domy pomocy społecznej, szczególnie poza Warszawą, bo tam jest tańsza obsługa i lokale. Dodatkowo w Warszawie są braki personelu.
  My chcemy wykupić usługę lub zrealizować ją w systemie PPP. Tak jest taniej i szybciej niż budowa nowych domów i obsługa przez służby miejskie.
  Obecnie Warszawa ma tylko 18 własnych domów opieki społecznej i są długie kolejki oczekiwania na miejsce.
 6. Zorganizujemy „punkty cyfrowego wsparcia seniora”, czyli szkolenia w obsłudze sprzętu, komputerów, smartfonów, różnych urządzeń elektronicznych by seniorzy nie czuli się wykluczeni.
 7. Przyciski życia – będziemy dotować nabycie urządzenia do szybkiego i prostego powiadamiania służb ratowniczych oraz część opłat abonamentowych.
 8. Podniesiemy wsparcie finansowe do prywatnych domów opieki i dziennego pobytu o 20-25% by było ich więcej, bo są dużo tańsze od komunalnych, a potrzeby są ogromne i dynamicznie rosną.
 9. Proponujemy mniejszy odpis od emerytury na koszt pobytu w domu opieki przy zwolnieniu mieszkania komunalnego /szczegóły w artykułach programowych na naszej stronie internetowej/.
 10. Wprowadzimy inicjatywę Uniwersytet otwarty – będziemy dotować bilety na specjalne wykłady organizowane przez uczelnie warszawskie (nie mylić z uniwersytetem III wieku, który też będziemy rozwijać – zwiększać liczbę miejsc).
 11. Wprowadzimy darmowe szczepienia dla seniorów, ale nie tylko przeciwko grypie.
 12. Rozwiniemy asystentów rodziny – informujących o możliwościach rozwiązania problemów życiowych związanych z senioralną pomocą i opieką społeczną. Jest dużo możliwości pomocy, tylko ludzie ich nie znają i nie wiedzą, czy i jak mogą z nich skorzystać.
 13. Potrzebna też szersza informacja w prasie lokalnej i na gminnych tablicach informacyjnych oraz wspólnot mieszkalnych i spółdzielczych o pomocy senioralnej.
 14. Potrzebujemy radykalnego zwiększenia wydatków na pomoc dla osób starszych.
 15. Pierwszeństwo dla kombatantów w domach opieki, szczególnie powstańców warszawskich.

Nasze hasło „zrobimy wiele lepiej i taniej, bo mądrzej”.

Podajemy głównie nowe pomysły, bo miasto szereg zadań z opieki senioralnej już realizuje, ale potrzebne są korekty i nowe innowacyjne spojrzenie, które jest zawarte w naszym programie.

 

0
0