Konferencja: pakiet dla inwestorów i przedsiębiorców

W dniu 25.09.2018 r. w siedzibie sztabu przy ul. Koszykowej 24 lok. 12 odbyła się kolejna konferencja Sławomira Antonika kandydata na Prezydenta KWW Bezpartyjni Samorządowcy, na której przedstawił swój pakiet pomysłów dla inwestorów i przedsiębiorców.

Poniżej jego pomysły.

Pakiet dla inwestorów

Pkt 1. Będziemy sporządzać i uchwalać więcej nowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale różni inwestorzy, w tym developerzy, a w istocie nowi użytkownicy realizowanych tam lokali mieszkalnych i usługowych winni partycypować w kosztach budowy na tych terenach komunalnej infrastruktury technicznej i społecznej.

Wprowadzimy tę zasadę w granicach obowiązującego dziś prawa, choć jest ono ułomne i niedostateczne. Odbędzie się to poprzez opłaty adiacenckie i w ramach tzw. ustawy lex developer oraz po wprowadzeniu kodeksu budowlanego, który przewiduje takie możliwości na tzw. obszarach zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

Pkt 2. Spowodujemy, że inwestorzy, w tym developerzy będą ponosić wyższe koszty związane z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bo mają z tego korzyści.  Wprowadzimy stosowne stawki opłaty planistycznej za wzrost wartości gruntu z tytułu uchwalenia planu płatne przy sprzedaży tego gruntu. Złożymy też do Senatu petycję korekty przepisów dotyczących stosowania tej zasady. Bo dziś nie są pragmatyczne. Można je omijać.

Pkt 3. Będziemy sporządzać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na wniosek właścicieli i inwestorów, w tym developerów. Bo jesteśmy otwarci na współpracę, ale przy założeniu, że rada gminy będzie autonomiczna w swoich decyzjach planistycznych oraz że wnioskodawcy będą ponosić koszty sporządzania tych planów i skutków ich uchwalenia w postaci odszkodowań i budowy infrastruktury.

Częściowo taką formułę zakłada obecna tzw. ustawa PiS lex developer, ale rozwiązania tej ustawy nas nie satysfakcjonują.

Potrzebne są stosowne zmiany ustawowe, o które będziemy wnosić. Przygotujemy taką petycję do Senatu.  Liczymy też na wejście kodeksu budowlanego, który częściowo rozwiązuje te problemy.

Pkt 4. Będziemy oczekiwać od developerów, że będą przeznaczać mieszkania i lokale użytkowe w nowych osiedlach na mini żłobki i mini przedszkola oraz, że zorganizują place zabaw dla dzieci w różnym wieku. Chcemy by miasto mogło je wynająć lub kupić negocjując stosowny upust, bo jest to rodzaj usługi, która powoduje, że mieszkania na osiedlu są atrakcyjniejsze, a zatem droższe. Zatem korzyści powinny odnieść obie strony.

Pkt 5. Będziemy zobowiązywać developerów do odtwarzania usuniętej zieleni.

Pkt 6. Będziemy wyrażać zgody na zmianę funkcji w umowach o użytkowanie wieczyste lub na zmianę użytkowania wieczystego na własność by inwestorzy mogli budować to, czego potrzebuje rynek i mieszkańcy. Ale będziemy to robić za stosowną opłatą. Regulują te kwestie przepisy, zatem chodzi tu o wolę polityczną. My taką wyrażamy. Ale zmiany funkcji winny być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a gdy go nie ma to ze studium. Inne przypadki będą wykluczone.

Liczymy na współpracę z inwestorami by budowali więcej i szybciej tj. bez przeszkód biurokratycznych, zatem taniej. Szczególnie liczymy, że będzie więcej mieszkań, bo jak ich będzie więcej, to będą tańsze. Tak mówi zasada podaży i popytu.  To jest korzystne dla całej gospodarki. Tak dziś uważa rząd, bo to jest prawda oczywista.

Trzeba kreować budownictwo, szczególnie mieszkaniowe. We wszelkich formach, bo to jest koło napędowe gospodarki i podstawowa potrzeba by założyć rodzinę.

Zadziwia nas, że niektórzy z kandydatów na prezydenta Warszawy nie podzielają tego poglądu a szczególnie panowie Patryk Jaki i Jan Śpiewak. Oni wręcz są nastawieni wrogo w stosunku do developerów, chcą ich wygonić z Warszawy, a szczególnie budować sami, choć nie ma na to w budżecie miasta środków finansowych, ani gruntów miejskich w niezbędnej ilości wymaganej potrzebami mieszkańców.

A ponadto panowie nie mają na ten temat pojęcia, bo nigdy się tym nie zajmowali.  Jeden to politolog, a drugi socjolog. I ich doradcy też.

Miasto buduje obecnie tylko ok. 300 mieszkań rocznie, bo nie ma pieniędzy i również dlatego, że nie ma specjalistów w tej dziedzinie. A developerzy budują grubo ponad 10 tys.

Więc, z czym do ludzi proszę państwa? Z czym do ludzi?

Pan Trzaskowski obiecuje budowę przez miasto 1500 mieszkań rocznie za kwotę 150 mln zł, czyli mieszkanie za 100 tys. zł, czy o pow. 20m2. To nie jest mieszkanie dla rodziny, tylko garderoba dla lowelasa.

Są tacy, którzy mówią, że będą sprzedawać mieszkania komunalne z bonifikatą 90% (Jaki, Śpiewak), a za to budować nowe mieszkania za 100% wartości. To jakiś absurd. Czy później je też będą rozdawać?

Przecież to są miliardy złotych, na które miasta nie stać. Obecne mieszkania komunalne to ok. 30 mld zł.

Są tacy cudotwórcy (Śpiewak), którzy mówią, że wybudują 50 tys. mieszkań za 3 tys. zł m2, choć dziś cena rynkowa to 4,5-5 tys. zł/m2.

Na to potrzeba kilkanaście miliardów złotych. To kolejne gruszki na wierzbie.

Mamy nadzieję, że warszawski lud nie jest głupi i tego partyjnego kitu nie kupi.

 

Pakiet przedsiębiorcy   

 1. Planujemy utworzenie komórki organizacyjnej do współpracy z przedsiębiorcami.
 2. Stawiamy na rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).
 3. Będziemy zawierać umowy wieloletnie na inwestycje i usługi powinny być waloryzowane wskaźnikiem inflacji dla dóbr i usług budowlanych.
 4. Będą niższe czynsze od części usług deficytowych o charakterze lokalnym lub pro społecznym:
  – edukacja,
  – rehabilitacja,
  – rzemieślnicze zanikające,
  – kultura i sztuka,
  – potrzebne naprawy (ubrań, butów, sprzętu domowego, antyków).
 5. Udzielmy pomocy w uzyskaniu lokali na działalność organizacji przedsiębiorców.
 6. Deklarujemy konsultowanie planów miejscowych i innych aktów prawa miejscowego, szczególnie z zakresu gospodarki – miejskich polityk gospodarczych.
 7. Chcemy udziału przedsiębiorców w kształtowaniu programów edukacyjnych w szkołach uczących zawodu.
 8. Będą ulgi w podatku od nieruchomości w przypadku szkolenia praktykantów uczniowskich itp.
 9. Utworzymy Bank Warszawski albo Samorządowy Mazowiecki.
 10. Udzielmy pomocy w promocji warszawskich przedsiębiorców, w tym za granicą.
 11. Pomożemy młodym osobom zaczynającym działalność gospodarczą – ulgi w czynszu w okresie 2-3 lat od startu.
 12. Do rozważanie klaster energetyczny – sprzedaż prądu na zasadach wzajemności np. foto woltaiki, bio gazownia.
0
0