Konferencja: gospodarka mieszkaniowa i polityka nieruchomościowa

Podczas konferencji 4 października Sławomir Antonik zaprezentował propozycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

 • Przy wyliczeniu dochodu celem przyznania obniżki czynszu dla osób o niskich dochodach nie będziemy wliczać do dochodu z zasiłków pielęgnacyjnych i z „500+”.
 • Wprowadzimy zróżnicowanie czynszu dla lokali socjalnych, tak jak dla innych lokali tj. uwzględniających wyposażenie lokalu i jego lokalizację.
 • Wprowadzimy obniżki czynszu dla lokalu mieszkalnego będącego jednocześnie pracownią twórczą na zasadach, jak dla innych lokali.
 • Wprowadzimy umorzenie tej części zaległości czynszowych dla osób, które były uprawnione do ulgi w czynszu, ale z niej nie skorzystały, bo nie wiedziały o takiej możliwości.
 • Wprowadzimy dłuższe okresy spłaty rat zaległości czynszowych by były realne i nie powodowały spirali zadłużenia.
 • Wprowadzimy 6 miesięczną kontrolę – weryfikację weryfikacji dochodów/ uprawnień do obniżki czynszów.
 • Umożliwimy odpracowanie zaległości czynszowych, szczególnie osobom bez pracy w sposób szerszy niż dotychczas.
 • Rozwiążemy umowy z osobami zamożnymi, szczególnie nieuprawnionymi do mieszkań komunalnych, bo np. mają inne lokale i nieruchomości do zamieszkania. Warszawa dziś dopłaca do mieszkań komunalnych kilkaset milionów złotych rocznie. Wiele osób jest nieuprawnionych do mieszkań komunalnych.
 • Pierwszeństwo w najmie dla wyrzuconych z kamienic zreprywatyzowanych albo pomoc w pokryciu różnicy w koszcie czynszu komunalnego i rynkowego oraz podniesienie normy dochodowej uprawniającej do najmu.
 • Zamiast budowy budynków komunalnych wprowadzimy w większej skali dopłaty do czynszów w budynkach prywatnych dla osób uprawnionych ustawowo do takiej pomocy (z uwagi na koszty i czas).
 • Zwiększymy skalę remontów pustostanów ok. 5 tys. w budynkach komunalnych. Jest ich tyle, ile oczekujących na mieszkania, więc nie trzeba budować dużej ilości nowych lokali komunalnych.

Ale rozważymy budowę mieszkań w systemie „Mieszkanie +”, jeśli warunki państwa będą realne, w tym w zakresie dopłat do czynszów.

 • Stworzymy pulę mieszkań do przesiedleń czasowych na okres remontów całych budynków.
 • Widzimy potrzebę budowy lokali socjalnych, noclegowni, ogrzewalni itp.
 • Sprzedaż mieszkań komunalnych z rozsądną bonifikatą indywidualną zależną od czasu zamieszkiwania dla osób uprawnionych i ich zamożności.
 • Dokonamy przeglądu pustostanów, w tym do remontu i wytypujemy do sprzedaży te lokale, za które można otrzymać dobrą cenę z uwagi na lokalizację. Za te środki wyremontujemy pozostałe lokale.
 • Nie będziemy przeznaczać pod domy komunalne nieruchomości w dobrych cenowo lokalizacjach, które można byłoby korzystnie sprzedać by mieć środki na remonty.
 • Odstąpimy od konkursów na najem dużych lokali mieszkalnych po nieuzasadnionej obniżonej (nierynkowej) cenie czynszu (10-12 zł/m2 uchwała Rady). Przeznaczymy te lokale na inne cele np. mini żłobki lub kluby seniora (dziennej opieki).
 • Będziemy sprzedawać lokale w budynkach, gdzie gmina ma mały udział np. do 25%
 • Obniżenie czynszu dla osób, które same wyremontują lokale, w tym z użyciem materiałów dostarczonych przez miasto. Są ludzie, którzy mają ręce do pracy, ale nie mają środków na materiały.
 • Ulgi w czynszu w przypadku zamiany dużych lokali na mniejsze.
 • Waloryzacja wysokości czynszów komunalnych za mieszkania, zgodnie z przepisami.
 • Organizacja mieszkań socjalnych dla osób eksmitowanych, szczególnie z zasobów spółdzielczych oraz pokrycie kosztów czynszów za mieszkania eksmitowane.
 • Będziemy dokonywać odpłatnie zmian umów użytkowania wieczystego we własność lub zmian funkcji użytkowania wieczystego by nie blokować rozwoju biznesu.
 • Sprywatyzujemy spółki i przedsiębiorstwa komunalne, które nie wykonają zadań publicznych.

Polityka nieruchomościowa:

 • Komunalizacja gruntów – nieskomunalizowanych jest ok. 40 tys. działek.
 • Przyspieszenie regulacji stanów własności gruntów, szczególnie spółdzielni mieszkaniowych, bo to utrudnia i opóźnia rozwój Warszawy oraz jest niekorzystne dla Warszawiaków.
 • Sprzedaż nieruchomości zbędnych miastu.
 • Sprzedaż lub dzierżawa niezabudowanych podwórek wspólnotom mieszkaniowym z dużą bonifikatą.
 • Obniżenie stawek opłat za użytkowanie wieczyste obiektów zabytkowych pod warunkiem ich remontów za tę kwotę.
 • Urealnienie czynszów najmu i dzierżawy nieruchomości niezagospodarowanych oraz ulgi dla usług preferowanych np. rzemieślniczych.
 • Obniżenie czynszów podmiotom, które zorganizują toalety ogólno dostępne – „500 toalet w rok lub dwa”

 

 

0
0