Data publikacji: 2019-04-12

Uwagi do uchwały

Uwagi do uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m. st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (druk nr 219)

 • Dlaczego zgodnie z uchwałą można zmienić ogrzewanie węglowe tylko na gazowe tj. dlaczego nie można zastosować ogrzewania elektrycznego (piece akumulacyjne). Przecież wiele budynków nie ma dostępu do gazu oraz wiele budynków, które mają piece węglowe, nie ma instalacji centralnego ogrzewania.
 • Dlaczego nie można zmienić ogrzewania węglowego tam gdzie nie ma gazu na pelety. Przecież jest paliwem nisko emisyjnym tj. ilość pyłów jest 20-30 razy mniejsza niż przy spalaniu węgla. Przecież bio masę dodaje się w elektrowniach do węgla celem obniżenia emisji pyłów.
 • Dlaczego zakłada się dotacje na kocioł gazowy aż 12 tys. zł na domek/ mieszkanie.
 • Dlaczego nie zakłada się udziału własnego by motywować do oszczędności. Dlaczego dotacja jest na pełny koszt wymiany.
 • Koszt typowego pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania z montażem na dom ok. 100-120m2 to 10-12 tys. zł.
 • Dlaczego nie zakłada się dotacji do jednego lokalu lub m2 powierzchni mieszkalnej, szczególnie we wspólnocie. Przecież są wspólnoty większe i mniejsze, a dotacja taka sama.
 • Ograniczenie dotacji do 15 tys. zł za piec gazowy dla wspólnot powoduje, że nie będą wymieniane piece węglowe w dużych wspólnotach, bo tam są potrzebne większe piece, a więc i większe koszty.
 • Dlaczego dotacja do realizacji węzła cieplnego wynosi 20 tys. zł niezależnie od wielkości obiektu.
 • Czy nie uważacie Państwo, że dotacja 40 tys. zł na pompę cieplną to duży zbytek?
 • Proszę mi wyjaśnić jakie jest uzasadnienie dla dotowania montażu kolektorów słonecznych (ogrzewających ciepłą wodę) i pomp cieplnych w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej. To jakiś absurd.

Zwracam uwagę, że montaż paneli oraz pompy cieplnej daje wymierne korzyści finansowe, bo takie ogrzewanie jest tańsze, a nawet bezpłatne (kosztem jest inwestycja) i w istocie zyski z tej realizacji powinny spłacać kredyt na realizację. A my dodatkowo wypłacamy zwrot 30% kosztów inwestycji. 

Pompy cieplne powinno stosować się tam, gdzie nie ma sieci ciepłowniczej i gazowej i gdzie jest za mało prądu by ogrzewać prądem, a wystarczająco by zasilić pompę cieplną.

Ponadto instalację z pompą cieplną trzeba wesprzeć kominkiem na drewno w sytuacjach krytycznych dużych spadów temperatur na zewnątrz, bo inaczej trzeba by realizować pompę/ instalację większej mocy na pełne pokrycie strat ciepła, a to by kosztowało 50-70% więcej.

Instalację pomp ciepła zakłada się na temperaturę około – 10ºC, a przecież normatywne temperatury to – 25ºC.

 • Dlaczego nie można uzyskać dotacji dla inwestycji rozpoczętej na jej dokończenie?
 • Czy jest logicznym, że nie udziela się dotacji na inwestycje rozpoczęte tj. na które już wydatkowano jakieś kwoty, a jednocześnie żąda się przedłożenia we wniosku dokumentacji inwestycji tj. projektów i kosztorysów. Przecież to też koszty. Patrz zał. nr 1 § 10 „Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji”.

Z uchwały wynika, że inwestycje można zrealizować z kredytu preferencyjnego z NFOŚ i uzyskać na nią dotacje – zwrot kosztów.

0
0