Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Bezpartyjnych Warszawiaków Pani/Pana danych osobowych.

Ponadto, na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Bezpartyjnych Warszawiaków :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bezpartyjni Warszawiacy , z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Malawskiego 7 m. 93, 02-641, Warszawa, adres e-mail: kontakt@bezpartyjniwarszawiacy.pl

Funkcjonujący dotąd w Bezpartyjnych Warszawiakach Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@bezpartyjniwarszawiacy.pl

Bezpartyjni Warszawiacy przetwarzają dane osobowe w celach:

Informowania o działalności Bezpartyjnych Warszawiaków,

Zbierania od Pani/Pana opinii, komentarzy, uwag i wszelkiego rodzaju wypowiedzi wysyłanych za pomocą formularza kontaktowego lub na ww. adres e-mail i umieszczania wybranych ww. treści na stronie www.bezpartyjniwarszawiacy.pl oraz na profilu Facebook Bezpartyjni Warszawiacy i innych stronach, kontach i profilach ściśle powiązanych z działalnością Bezpartyjnych Warszawiaków;

Wewnętrznych celów administracyjnych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie poprzedzającym, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Bezpartyjnych Warszawiaków na podstawie zawartej z Bezpartyjnymi Warszawiakami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

Aby efektywnie realizować cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bezpartyjnych Warszawiaków Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

0
0